Categories
News

บริการด้านอาหาร: แนะนำอาหารที่ผู้ป่วยลำไส้อักเสบ ควรหลีกเลี่ยง!

บริการด้านอาหาร: แนะนำอาหารที่ผู้ป่วยลำไส้อักเสบ ควรหลีกเลี่ยง! ในเรื่องของการรับประทานอาหาร ถือว่ามีผลต่อสุขภาพร่างกาย เพราะการรับประทานอาหารของเรา แน่นอนว่า เมื่อเรารับประทานอาหารเข้าไปแล้วก็จะกลายเป็นสารอาหารเพื่อเข้าไปสร้างพลังงานให้กับร่างกายให้สามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้ ในขณะเดียวกันอาหารก็เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บได้เช่นเดียวกัน