Categories
News

จัดฟันบางนา: วิธีรับมือกับ “ฟันหัก” ให้ถูกต้อง ?

จัดฟันบางนา: วิธีรับมือกับ “ฟันหัก” ให้ถูกต้อง ? ฟันหัก คืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับฟันอย่างรุนแรง โดยสามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัย และทุกครั้งเมื่อประสบอุบัติเหตุฟันหักมักมีอาการตื่นตกใจ จนไม่สามารถตั้งสติได้ว่าควรจะทำอะไรก่อน และอาจจะเป็นเหตุให้การรักษาของทันตแพทย์ยากขึ้นไปอีก จึงจำเป็นอย่างมากที่ท่านผู้อ่านจำเป็นจะต้องเรียนรู้วิธีการแก้ไขเมื่อเกิดฟันหักได้ เพื่อจะได้ไม่ต้องสูญเสียฟันแท้ตามธรรมชาติที่สวยงามไปนั่นเอง

Categories
News

จัดฟันบางนา: เลือกฟันปลอมแบบไหนให้เหมาะกับผู้สูงวัยที่สุด ?

จัดฟันบางนา: เลือกฟันปลอมแบบไหนให้เหมาะกับผู้สูงวัยที่สุด ? เป็นธรรมชาติของผู้สูงวัยที่เมื่ออายุมากขึ้น สุขภาพช่องปากก็เริ่มอ่อนแอลง การสูญเสียฟันแท้ไปเพราะอายุที่มากขึ้น ย่อมส่งผลให้การบดเคี้ยวมีประสิทธิภาพลดลงตามไปด้วย เมื่อประสิทธิภาพในการรับประทานอาหารลดลง อาจทำให้เกิดการขาดสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย รวมถึงหากสูญเสียฟันหน้าจะมีผลต่อการพูดและการออกเสียงได้ไม่ชัดเจน จนทำให้ขาดความมั่นใจ จึงจำเป็นต้องเข้ารับคำปรึกษาจากทันตแพทย์ด้วยการใส่ฟันปลอมเพื่อทดแทนฟันที่หายไป