Categories
News

จัดฟันบางนา: เลือกฟันปลอมแบบไหนให้เหมาะกับผู้สูงวัยที่สุด ?

จัดฟันบางนา: เลือกฟันปลอมแบบไหนให้เหมาะกับผู้สูงวัยที่สุด ? เป็นธรรมชาติของผู้สูงวัยที่เมื่ออายุมากขึ้น สุขภาพช่องปากก็เริ่มอ่อนแอลง การสูญเสียฟันแท้ไปเพราะอายุที่มากขึ้น ย่อมส่งผลให้การบดเคี้ยวมีประสิทธิภาพลดลงตามไปด้วย เมื่อประสิทธิภาพในการรับประทานอาหารลดลง อาจทำให้เกิดการขาดสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย รวมถึงหากสูญเสียฟันหน้าจะมีผลต่อการพูดและการออกเสียงได้ไม่ชัดเจน จนทำให้ขาดความมั่นใจ จึงจำเป็นต้องเข้ารับคำปรึกษาจากทันตแพทย์ด้วยการใส่ฟันปลอมเพื่อทดแทนฟันที่หายไป

ประเภทฟันปลอมที่เหมาะกับผู้สูงอายุ

1. ฟันปลอมแบบถอดได้บางส่วน
เป็นฟันปลอมที่เหมาะกับคนไข้ที่ยังมีฟันจริงหลงเหลืออยู่ในช่องปาก จะสามารถทำฟันปลอมแบบถอดได้บางส่วนได้ โดยโครงฟันปลอมสามารถแบ่งออกได้ 3 ประเภทตามความต้องการ ดังต่อไปนี้

– ฟันปลอมฐานพลาสติก – ฟันปลอมประเภทนี้จะเหมาะสำหรับเป็นฟันปลอมชั่วคราว หรือผู้ป่วยที่มีฟันหายไปไม่มากนัก สำหรับฐานพลาสติกจะค่อนข้างมีความหนา ในการใช้งานช่วงแรกอาจเกิดความรำคาญบ้าง แต่เมื่อใช้งานไปสักพักก็จะเริ่มปรับตัวได้

– ฟันปลอมฐานยืดหยุ่น – ฐานฟันปลอมประเภทนี้ทำจากพลาสติกอีกชนิดหนึ่งที่มีความยืดหยุ่นมากกว่า แตกต่างกับฐานพลาสติกประเภทแรก เหมาะกับผู้ที่ต้องการใช้ฟันปลอมทดแทนฟันจริงเพียง 1-2 ซี่

– ฟันปลอมฐานโลหะ – ฐานโลหะจะมีความแข็งแรงที่สุด ทนทาน ใช้เคี้ยวอาหารได้ดี ยังยึดเกาะฟันได้ดี สามารถใช้งานได้นาน ฐานโลหะจะมีความบางกว่าฐานพลาสติก ใช้ระยะเวลาการทำฟันปลอมฐานโลหะหลายครั้งมากกว่าฐานพลาสติก ซึ่งจะใช้เวลาในการทำอยู่ประมาณ 2-4 ครั้ง

หมายเหตุ; ฟันปลอมฐานโพลิเมอร์ จะมีความยืดหยุ่น แข็งแรง มีน้ำหนักเบา เหมาะสำหรับผู้ที่แพ้โลหะ หรือไม่ต้องการให้เห็นสีโลหะ
ข้อดีฟันปลอมถอดได้

– ฟันปลอมฐานพลาสติก มักใช้เป็นฟันปลอมชั่วคราวระหว่างรอรักษาต่อก่อนทำฟันปลอมถาวรในภายหลัง
– มีขั้นตอนการทำที่ไม่ยุ่งยาก ค่าใช้จ่ายไม่สูง
– หากมีการถอนฟันเพิ่ม สามารถเติมฟันทดแทนในฟันปลอมชิ้นเดิมได้ มักใช้ในผู้ที่มีฟันที่เหลือไม่แข็งแรง หรือเป็นโรคปริทันต์อักเสบ

2. ฟันปลอมแบบถอดได้ทั้งช่องปาก

คนไข้รายที่ฟันหายไป ทั้งขากรรไกรบนและขากรรไกรล่าง จำเป็นต้องทำฟันปลอมแบบถอดได้ทั้งช่องปาก โดยมีลักษณะเป็นฟันปลอมฐานพลาสติก มีการเสริมโครงโลหะที่ฐานฟันปลอมเพื่อความแข็งแรง จะใช้ระยะเวลาในการทำประมาณ 4 ครั้ง

3. ฟันปลอมแบบติดแน่น

ผู้ที่ไม่ต้องการถอดฟันปลอมเข้าออก มีความเป็นธรรมชาติเหมือนฟันจริง โดยฟันปลอมแบบติดแน่นจะมี 3 ประเภท ดังนี้

– สะพานฟัน – เป็นการใส่ฟันด้วยการทำครอบฟันในฟันธรรมชาติที่อยู่ด้านหน้าและหลังช่องว่างที่ถูกถอนออกไปเพื่อใช้เป็นหลักยึด เหมาะสำหรับตำแหน่งที่ไม่สามารถใส่รากฟันเทียมได้
– รากฟันเทียม – เป็นวิธีการสมัยใหม่ในการแทนที่รากฟันจริง มีลักษณะการใช้งานเหมือนฟันจริง มีความเป็นธรรมชาติ
– ครอบฟัน – เป็นการครอบฟันที่สูญเสียเนื้อฟันทั้งซี่เพื่อให้ฟันแข็งแรงขึ้น หรือ เพื่อการตกแต่งรูปร่างฟันให้สวยงาม

ใส่ฟันปลอมส่งผลดีต่อผู้สูงอายุอย่างไร

การใส่ฟันปลอมผู้สูงอายุ ส่งผลดีคือ ช่วยให้ผู้สูงอายุมีบุคลิกภาพที่ดีแล้ว ยังช่วยให้ผู้สูงอายุใช้ฟันปลอมในการบดเคี้ยวอาหารได้ดีอีกด้วย
กรณีผู้สูงอายุไม่ใส่ฟันปลอมจะเกิดอะไรขึ้น

– ฟันซี่ข้าง ๆ ล้ม – เป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้น หากว่าต้องสูญเสียฟันและไม่ใส่ฟันปลอม แรงบีบของฟันในการบดเคี้ยวอาหาร จะทำให้ฟันที่อยู่รอบข้างล้มเอียงแน่นอน เพราะไม่มีฟันไว้ประคองให้เกิดการเรียงตัวตามธรรมชาติ
– พูดไม่ชัด – หากสูญเสียฟันไปโดยที่ไม่สวมใส่ฟันปลอม อาจส่งผลต่อฟันหน้าในการออกเสียง ทำให้ท่านพูดไม่ชัด ออกเสียงได้ยากกว่าตอนที่มีฟัน
– น้ำลายไหล – หากผู้สูงอายุสูญเสียฟันโดยไม่ใส่ฟันปลอม จะส่งผลให้มุมปากตก และเกิดน้ำลายไหลข้างปากตลอดเวลาได้
– เสียบุคลิกภาพ – การไม่ใส่ฟันปลอม ทำให้ต้องสูญเสียฟันหน้า ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาต่อบุคลิกภาพโดยตรง อาจทำให้คุณไม่กล้าพูดคุย หรือยิ้มต่อหน้าผู้อื่น